Op de thee bij al-Qaeda in Jordanië

Naar schatting 1200 Jordaniërs vechten bij Jabhat al-Nusra, de militie van al-Qaeda in Syrië. De kans is groot dat ze via Dr. Munif Samara passeerden, de liaison tussen de salafi-jihadi-beweging in Jordanië en Jabhat al-Nusra in Syrië. Pieter Stockmans en Montasser AlDe’emeh hadden verschillende lange, persoonlijke gesprekken met Samara in read more

De jihadkaravaan is op weg naar huis

De Syriëstrijders hebben op minder dan geen tijd een mythische status verworven, ten kwade of ten goede. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet organiseerde er onlangs een internationale ontmoeting over en nodigde ook haar collega uit Jordanië uit. Palestijnse Jordaniërs spelen immers een belangrijke rol in dat verhaal, niet alleen read more