Wat gebeurt er in Syrië? En wat heeft dat te maken met de aanslag in Parijs en de terreurdreiging in België? Wie zijn de jihadisten, of Syriëstrijders, en waar komt hun beweging vandaan? Wat zijn hun drijfveren, levensverhalen en ideologie? Wie zijn de strijdende partijen in Syrië en wat willen ze bereiken? Welke rol speelt onderwijs in de Syrische burgeroorlog? Waarom komen Syrische vluchtelingen naar Europa? Deze lezing is enkel toegankelijk voor de leden van Marnixring De Blinckaert.

Na de lezing is er de mogelijkheid om het boek De Jihadkaravaan aan te kopen en te laten signeren.

De Marnixring is een Vlaams-nationalistische en internationale serviceclub met afdelingen in Vlaanderen en Nederland. De Marnixring werd opgericht in 1968, toen het Frans nog de voertaal was in de overgrote meerderheid van serviceclubs in België, zoals de Rotary of de Lions. De Marnixring heeft tot doel “de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen door het verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur, door vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te moedigen ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging, en door het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en vrede door het ideaal van dienstvaardigheid. De Marnixring wil, boven de partijpolitiek heen, iedereen die bereid is de Nederlandse taal en cultuur te verspreiden en te bevorderen, helpen deze doelstelling waar te maken.” De Marnixring heeft 1200 leden en telt 57 afdelingen. Verschillende leden zijn of waren lid van het Vlaams Blok/Vlaams Belang, maar ook van N-VA en andere politieke strekkingen.

Categories: