Wat gebeurt er in Syrië? Wie zijn de strijdende partijen in Syrië en wat willen ze bereiken? Hoe leven Syrische vluchtelingen in Turkije?

Waarom komen ze naar Europa? Pieter Stockmans is onderzoeksjournalist voor MO* Magazine en coauteur van het boek De Jihadkaravaan.
Hij biedt een antwoord op deze vragen, met eigen foto’s en video’s. Hij reist al 10 jaar in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Meer info: http://www.ccbelgica.be/stockmans

Categories: